Montaż klimatyzacji na elewacji budynku – jakiej potrzebuję zgody?

Montaż klimatyzacji na elewacji budynku, którego nie jesteśmy włascicielami, pociąga za sobą konieczność uzyskania zgody administracji. Sytuacja ta dotyczyła będzie nie tylko mieszkańców bloków, ale również i innych budynków wielorodzinnych, w tym kamienic. O tym, jak przebiega proces starania się o pozwolenie na montaż klimatyzacji na elewacji, piszemy w dzisiejszym artykule.

Zgoda na montaż klimatyzacji na elewacji budynku

Aby zamontować klimatyzację na elewacji budynku, potrzebna jest przede wszystkim zgoda zarządcy danej nieruchomości. W zależności od rodzaju budynku konieczne może być również wcześniejsze uzyskanie innych pozwoleń, np. zgody wszystkich mieszkańców, architekta czy konserwatora zabytków. Choć w zdecydowanej większości zgodę taką udaje się uzyskać, to niestety liczyć się trzeba z ewentualną odmową. Montaż klimatyzacji bywa dopuszczalny jedynie przy zachowaniu określonych wymagań, również tych dotyczących miejsca. Instalacja klimatyzacji na elewacji może być niemożliwa.

Co ważne, nie warto podejmować się montażu klimatyzacji bez uzyskania na to zgody. Grozi to nie tylko utratą włożonych w tę inwestycję pieniędzy, ale również dodatkowymi obciążeniami finansowymi. Administrator budynku może bowiem zażądać w takiej sytuacji demontażu urządzenia wraz z doprowadzeniem elewacji do stanu pierwotnego.

Od czego zależy pozwolenie na montaż klimatyzacji

To, czy administracja budynku wyda pozwolenie na montaż klimatyzacji, zależeć może od ustalonych wcześniej regulacji. Warto więc jeszcze przed złożeniem wniosku zorientować się, czy w regulaminie danej spółdzielni lub wspólnoty nie znajduje się zapis dotyczący montażu jednostek zewnętrznych. Innym sposobem jest bezpośrednie zwrócenie się do zarządcy z pytaniem o to, na co zwrócić uwagę podczas planowanego montażu. Ułatwi to sporządzanie niezbędnej do wniosku dokumentacji.

Wymogi dotyczyć mogą między innymi: wymiarów i głośności urządzenia, odprowadzania skroplin, miejsca montażu i jego sposobu. Bywa, że montaż klimatyzacji na elewacji możliwy jest jedynie pod warunkiem, że dotyczy elewacji balkonu i nie wykracza poza wysokość jego balustrad. Zazwyczaj istotne staje się także to, by urządzenie wyposażone zostało w zamknięty obieg skroplin, nie wpływając tym samym negatywnie na stan elewacji budynku. Duży wpływ na to, czy taką zgodę uda się otrzymać, będzie miał więc wybór odpowiedniego urządzenia i profesjonalny montaż klimatyzacji.

Zarządca po otrzymaniu wniosku ocenia wpływ montażu na elewację budynku i jego wygląd. Zdarza się, że do złożonej dokumentacji dołączyć należy opinię architekta czy konserwatora zabytków (zazwyczaj w przypadku zabytkowych kamienic), którzy to ocenią w pierwszej kolejności wpływ montażu na elewację i wydadzą pozwolenie. W niektórych wspólnotach obowiązuje także opłata za korzystanie z części elewacji czy też wpłacona kaucja na wypadek jej zniszczenia.

Jak uzyskać zgodę na instalację jednostki zewnętrznej

Jak wspominamy wcześniej, ubieganie się o zgodę na instalację jednostki zewnętrznej na elewacji, warto rozpocząć od przeanalizowania regulaminu spółdzielni lub rozmowy z zarządcą. Później, wraz z niezbędnymi dokumentami, oficjalnie wystąpić można o zgodę na montaż klimatyzacji.

Wśród dokumentów, które składa się wraz z prośbą o pozwolenie na montaż, znajdować się powinny w zależności od wymogów: opinia architekta czy konserwatora zabytków, zgoda wspólnoty mieszkaniowej (mieszkańców), miejsce i cel montażu klimatyzatora, informacje dotyczące obiegu skroplin, wymiary danego urządzenia i poziom wydawanego przez nie hałasu.

Właściciele mieszkań coraz częściej decydują się na montaż klimatyzacji. To sprawia, że spółdzielnie mieszkaniowe mają już przygotowane procedury, co znacznie usprawnia oczekiwanie na pozwolenie. Wyjątkiem mogą być małe wspólnoty mieszkaniowe, gdzie nikt wcześniej nie starał się o zgodę na montaż klimatyzatora. Wtedy niezbędne bywa nie tylko skontaktowanie się z mieszkańcami, co wydłuża cały proces, ale przede wszystkim podjęcie uchwały przez wspólnotę.