Brak czynnika chłodzącego w klimatyzacji – objawy

Klimatyzacja to urządzenie popularne, szczególnie za sprawą zmian klimatycznych i towarzyszących nam upałów. Wielu z nas używa klimatyzacji w biurze, w domu, w samochodzie, a sprawność działania to klucz do komfortu użytkownika. Może się jednak zdarzyć, że zabraknie czynnika chłodzącego. Czym jest czynnik chłodniczy i co oznacza jego brak w klimatyzacji?

Czynnik chłodniczy w klimatyzacji – co to jest i za co odpowiada?

Jednym z ważniejszych elementów w prawidłowym funkcjonowaniu klimatyzatora, oprócz parownika czy skraplacza, jest czynnik chłodzący. Jest to związek chemiczny, którego zadaniem jest uczestnictwo w skutecznej wymianie ciepła między elementami układu klimatyzacji a otoczeniem. Czynnik ten zamknięty jest w obiegu i krąży w wyniku przemian termodynamicznych, czyli sprężania i rozprężania. Dzięki temu finalnie dochodzi do schładzania powietrza.

Rodzaje czynników chłodniczych

Czynnik chłodzący w klimatyzacji to jednak wielość substancji. Na rynku spotkać można:

 • naturalne czynniki chłodnicze
 • syntetyczne czynniki chłodnicze.

Naturalne czynniki powstają głównie w trosce o planetę i w ramach walki z efektem cieplarnianym. W związku z tym do tych związków zaliczamy wszystkie chłodziwa, które powstają w przyrodzie bez ludzkiej ingerencji. Są to czynniki oznaczone symbolami:

 • r600a – izobutan, organiczny związek stosowany także w domowych chłodziarkach i lodówkach, jest bezwonny i bezbarwny oraz łatwopalny; gwarantuje niskie koszty urządzeń działających na tym chłodziwie
 • r290 – propan, wykorzystywany w instalacjach przemysłowych, biurowych, sklepowych lub w większych domach; ma silne właściwości wybuchowe.

Syntetyczne czynniki chłodnicze z kolei to te, które wytwarzane są przez człowieka. To związki chemiczne o różnym stopniu toksyczności, palności i właściwościach termodynamicznych. Są wśród nich:

 • r410a – freon z grupy węglowodorów chloru; ma postać gazu skraplanego pod ciśnieniem; stosowany w domowych i biurowych klimatyzacjach; nietoksyczny
 • r407c – freon do układów o niedużej mocy instalacji domowych i przenośnych; jest bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie, ale popularny za sprawą niskiej ceny; łatwo ulega zmianom w przypadku nieszczelności instalacji
 • r404a – nie zmienia właściwości chłodzących w przypadku wycieku; używany w przemysłowych chłodziarkach i zamrażarkach
 • r507 – freon do chłodnictwa przemysłowego i handlowego oraz transportowego
 • r134a – popularny i powszechny w przemyśle i samochodach
 • r1234yf – chłodziwo samochodowe o wysokiej wydajności; nietoksyczny, nisko palny.

Większość z nich traktuje się jako czynnik szkodliwy, poza r1234yf, nad szkodliwością którego cały czas trwają dyskusje.

Czy wiesz, że…?

Czynnik chłodzący może kupić tylko osoba z ważnymi uprawnieniami w tym zakresie lub prowadząca działalność? Wszystko za sprawą unijnego zarządzenia z 2015 roku – ustawy „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”.

Objawy braku chłodziwa

Może się zdarzyć tak, że z powodu np. nieszczelności instalacji dojdzie do wycieku chłodziwa. Jego brak można zauważyć po takich objawach jak:

 • brak możliwości uruchomienia urządzenia klimatyzacyjnego
 • brak chłodzenia – urządzenie działa, ale nie wypuszcza chłodnego powietrza
 • niska wydajność urządzenia.

Brak czynnika chłodzącego w klimatyzacji może prowadzić między innymi do zatarcia urządzenia. Sam ubytek czynnika chłodzącego może wynikać z zanieczyszczeń lub wilgoci, a także z przerwaniem szczelności instalacji np. w wyniku postępującej rdzy.