Jak klimatyzacja wpływa na nasze zdrowie

Poszukując informacji o tym, jak klimatyzacja wpływa na nasze zdrowie, trafić można na wiele związanych z tym mitów. Dziś wychodzimy im naprzeciw, tłumacząc sposób działania klimatyzacji i jego rzeczywisty wpływ na stan zdrowia. Czy to prawda, że klimatyzacja sprzyja infekcjom? Sprawdźmy to!

Klimatyzacja i komfort termiczny

Klimatyzacja to przede wszystkim możliwość osiągnięcia oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu. Związany z nią komfort termiczny to z kolei zwiększona efektywność pracy, lepsza jakość snu, poprawa samopoczucia i stanu fizycznego. Choć negatywny wpływ zbyt wysokiej temperatury na stan zdrowia najsilniej odczują osoby chorujące na nadciśnienie czy niewydolność układu krążenia, to nawet ci całkowicie zdrowi czuć się będą osłabieni.

Warto przy tym pamiętać, że temperatura w klimatyzowanym pomieszczeniu nie powinna być niższa od tej na zewnątrz o więcej niż 7 stopni. Ustawianie zbyt niskiej temperatury bywa jednak dość powszechne i wiąże się z nieprawidłowym użytkowaniem klimatyzacji, które to faktycznie może negatywnie wpływać na stan zdrowia, prowadząc do przeziębień.

Oczyszcza i osusza powietrze

Poza chłodzeniem klimatyzacja również oczyszcza i osusza powietrze. Nowoczesne klimatyzatory wyposażone są w zaawansowane technologicznie filtry, które pomyślnie wychwytują z powietrza nie tylko alergeny takie jak kurz, roztocza czy kwiatowe pyłki, ale również krążące w pomieszczeniu drobnoustroje. Realnie więc klimatyzacja biurowa jest w stanie skutecznie obniżyć zachorowalność wśród pracowników, jeśli tylko dobrze jest użytkowana.

Także zapobieganie nadmiarowi wilgoci we wnętrzach, a tym samym rozwojowi grzybów i pleśni, pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i ma bezpośredni związek z osuszaniem powietrza przez klimatyzację. Mechanizmowi obniżania temperatury przez nowoczesne systemy klimatyzacji towarzyszy bowiem skraplanie pochodzącej z powietrza wilgoci.

Kiedy klimatyzacja szkodzi zdrowiu

Klimatyzacja szkodzi zdrowiu w dwóch przypadkach. Pierwszym jest ten, w którym jest ona nieprawidłowo użytkowana, np. ustawiana temperatura znacznie przekracza zalecaną różnicę między temperaturą wewnątrz a zewnątrz. Efektem tego jest wyziębienie organizmu, które prowadzi do osłabienia odporności i zwiększonej podatności na zachorowania.

Drugim przypadkiem – nieserwisowana i nieczyszczona klimatyzacja, a w związku z tym również usterki i niewymienione na czas filtry. Zanieczyszczony system klimatyzacji tworzy idealne warunki do rozwoju grzybów i bakterii. Serwis klimatyzacji powinien być więc wykonywany co najmniej co pół roku i obejmować przegląd stanu technicznego klimatyzacji, czyszczenie i w razie konieczności odgrzybianie.